4.12.2018
CULT_AD(2018)627931
LAUSUNTO
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Valmistelija (*): Sylvie Guillaume

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 538kWORD 187k
Oikeudellinen huomautus