4.12.2018
CULT_AD(2018)627931
NUOMONĖ
Kultūros ir švietimo komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Nuomonės referentė (*): Sylvie Guillaume

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 777kWORD 181k
Teisinis pranešimas