4.12.2018
CULT_AD(2018)627931
ATZINUMS
Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības”
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Atzinuma sagatavotāja (*): Sylvie Guillaume

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 795kWORD 176k
Juridisks paziņojums