4.12.2018
CULT_AD(2018)627931
AVIZ
al Comisiei pentru cultură și educație
destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Raportoare pentru aviz (*): Sylvie Guillaume

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 804kWORD 196k
Notă juridică