4.12.2018
CULT_AD(2018)627931
YTTRANDE
från utskottet för kultur och utbildning
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Föredragande av yttrande: Sylvie Guillaume

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 542kWORD 187k
Rättsligt meddelande