23.1.2019
CULT_AD(2019)629439
OPINIA
Komisji Kultury i Edukacji
dla Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: María Teresa Giménez Barbat

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 271kWORD 185k
Informacja prawna