23.1.2019
CULT_AD(2019)629439
AVIZ
al Comisiei pentru cultură și educație
destinat Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru dezvoltare
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Raportoare pentru aviz: María Teresa Giménez Barbat

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 256kWORD 183k
Notă juridică