2.10.2019
CULT_AD(2019)639789
СТАНОВИЩЕ
на комисията по култура и образование
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Петра Камереверт

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 157kWORD 68k
Правна информация