2.10.2019
CULT_AD(2019)639789
UDTALELSE
fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
til Budgetudvalget
om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020
(2019/2028(BUD))
Ordfører for udtalelse: Petra Kammerevert

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 140kWORD 64k
Juridisk meddelelse