2.10.2019
CULT_AD(2019)639789
LAUSUNTO
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta
budjettivaliokunnalle
esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020
(2019/2028(BUD))
Valmistelija: Petra Kammerevert

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 141kWORD 68k
Oikeudellinen huomautus