2.10.2019
CULT_AD(2019)639789
NUOMONĖ
Kultūros ir švietimo komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentė: Petra Kammerevert

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 158kWORD 67k
Teisinis pranešimas