2.10.2019
CULT_AD(2019)639789
ATZINUMS
Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotāja: Petra Kammerevert

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 161kWORD 69k
Juridisks paziņojums