2.10.2019
CULT_AD(2019)639789
OPINIA
Komisji Kultury i Edukacji
dla Komisji Budżetowej
w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
(2019/2028(BUD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Petra Kammerevert

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 152kWORD 68k
Informacja prawna