2.10.2019
CULT_AD(2019)639789
AVIZ
al Comisiei pentru cultură și educație
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportoare pentru aviz: Petra Kammerevert

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 147kWORD 68k
Notă juridică