2.10.2019
CULT_AD(2019)639789
STANOVISKO
Výboru pre kultúru a vzdelávanie
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Petra Kammerevert

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 150kWORD 67k
Právne oznámenie