2.10.2019
CULT_AD(2019)639789
YTTRANDE
från utskottet för kultur och utbildning
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Petra Kammerevert

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 139kWORD 67k
Rättsligt meddelande