Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

27.10.2016
CULT_AM(2016)592350
ИЗМЕНЕНИЯ
879 - 1044
Проектодоклад
Сабине Ферхайен, Петра Камереверт
(PE587.655v01-00)
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия
Предложение за директива
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1130kWORD 171k
Правна информация