27.10.2016
CULT_AM(2016)592350
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
879 - 1044
Návrh zprávy
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(PE587.655v01-00)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu
Návrh směrnice
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1128kWORD 145k
Právní upozornění