27.10.2016
CULT_AM(2016)592350
TARKISTUKSET
879 - 1044
Mietintöluonnos
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(PE587.655v01-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi
Ehdotus direktiiviksi
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 892kWORD 167k
Oikeudellinen huomautus