27.10.2016
CULT_AM(2016)592350
PAKEITIMAI
879 - 1044
Pranešimo projektas
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(PE587.655v01-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo
Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2016) 0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 992kWORD 162k
Teisinis pranešimas