27.10.2016
CULT_AM(2016)592350
EMENDI
879 - 1044
Abbozz ta' rapport
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(PE587.655v01-00)
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu
Proposta għal direttiva
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 1080kWORD 141k
Avviż legali