27.10.2016
CULT_AM(2016)592350
POPRAWKI
879 - 1044
Projekt sprawozdania
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(PE587.655v01-00)
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku
Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1026kWORD 159k
Informacja prawna