27.10.2016
CULT_AM(2016)592350
AMENDAMENTELE
879 - 1044
Proiect de raport
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(PE587.655v01-00)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață
Propunere de directivă
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1039kWORD 166k
Notă juridică