Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

5.7.2017
CULT_AM(2017)607807
Σχέδιο γνωμοδότησης
Julie Ward
(PE604.815v01-00)
Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες
(2017/2127(INI))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 751kWORD 93k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου