16.11.2018
CULT_AM(2018)630573
POPRAWKI
16 - 156
Projekt opinii
María Teresa Giménez Barbat
(PE629.439v01-00)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 422kWORD 113k
Informacja prawna