8.2.2019
CULT_AM(2019)634733
MUUDATUSETTEPANEKUD
53-173
Arvamuse projekt
Julie Ward
(PE632.087v01-00)
Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 444kWORD 139k
Õigusalane teave