Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

8.2.2019
CULT_AM(2019)634778
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
174 - 415
Σχέδιο γνωμοδότησης
Julie Ward
(PE632.087v01-00)
Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
Πρόταση κανονισμού
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 464kWORD 158k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου