9.9.2019
CULT_AM(2019)641115
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 28
Förslag till yttrande
Petra Kammerevert
(PE639.789v01-00)
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt
(2019/2028(BUD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 189kWORD 59k
Rättsligt meddelande