PDF 178kWORD 269k

 

Комисия по култура и образование

 

CULT(2019)0311_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 11 март 2019 г., 19.00–19.30 ч.

Страсбург

Зала: „Салвадор де Мадариага“ (S1)

11 март 2019 г., 19.00–19.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         4 февруари 2019 г. PV – PE634.808v01-00

3. Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***

4. Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

CULT/8/14668

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Докладчик по становище:

 

Джули Уорд (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

Водеща:

 

LIBE* –

Даниел Далтон (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

 

         Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

5. Разни въпроси

6. Следващи заседания

         2 април 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 6 март 2019 г.Правна информация