PDF 179kWORD 266k

 

Kultūras un izglītības komiteja

 

CULT(2019)0311_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 11. martā, plkst. 19.00–19.30

Strasbūra

Telpa: Salvador de Madariaga (S1)

2019. gada 11. martā plkst. 19.00–19.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 4. februārī PV – PE634.808v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

*** Elektroniskā balsošana ***

4. Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana

CULT/8/14668

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE* –

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

5. Dažādi jautājumi

6. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 2. aprīlī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. martsJuridisks paziņojums