PDF 184kWORD 266k

 

Komisja Kultury i Edukacji

 

CULT(2019)0311_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 11 marca 2019 r., w godz. 19.00 – 19.30

Strasburg

Sala: Salvador de Madariaga (S1)

11 marca 2019 r., w godz. 19.00 – 19.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         4 lutego 2019 r. PV – PE634.808v01-00

3. Komunikaty przewodniczącej

*** Głosowanie elektroniczne ***

4. Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

CULT/8/14668

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

Przedm. właśc.:

 

LIBE* –

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

5. Sprawy różne

6. Następne posiedzenia

         2 kwietnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2019Informacja prawna