PDF 181kWORD 266k

 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

 

CULT(2019)0311_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 11. marca 2019 od 19.00 do 19.30 h

Štrasburg

Miestnosť: Salvador de Madariaga (S1)

11. marca 2019 od 19.00 do 19.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         4. februára 2019 PV – PE634.808v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

*** Elektronické hlasovanie ***

4. Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

CULT/8/14668

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

Gestorský výbor:

 

LIBE* –

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***

5. Rôzne otázky

6. Nasledujúce schôdze

         2. apríla 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 6. marca 2019Právne oznámenie