PDF 148kWORD 261k

 

Комисия по култура и образование

 

CULT(2019)0402_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 2 април 2019 г., 9.00–10.00 ч.  (заседание на координаторите)  и 10.00–11.40 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-2)

2 април 2019 г., 9.00–10.00 ч.  (при закрити врати)

1. Заседание на координаторите

2 април 2019 г., 10.00–11.40 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         20 февруари 2019 г. PV – PE636.253v01-00

         11 март 2019 г. PV – PE637.193v01-00

4. Съобщения на председателя

5. Размяна на мнения с Комисията относно фалшивите новини

6. Размяна на мнения с Комисията относно постигнатото за Европейската година на културното наследство

7. Доклад от тристранната среща относно програмата „Права и ценности“

8. Разни въпроси

Последно осъвременяване: 26 март 2019 г.Правна информация