PDF 179kWORD 1008k

 

Комисия по култура и образование

 

CULT(2019)0722_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 22 юли 2019 г., 15.00–17.00 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (4B001)

22 юли 2019 г., 15.00–17.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Избор на трети заместник-председател

4. Избор на четвърти заместник-председател

*** Време за електронно гласуване ***

5. „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта – гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

6. Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) – гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

7. Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ – гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

*** Край на електронното гласуване ***

8. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Петра Камереверт (S&D)

 

Водеща:

 

BUDG

 

 

 

Представяне на подхода на докладчика за бюджетни изменения

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания

         4 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         5 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 17 юли 2019 г.Правна информация