PDF 170kWORD 262k

 

Kultuuri- ja hariduskomisjon

 

CULT(2019)0722_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 22. juuli 2019 kell 15.00–17.00

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (4B001)

22. juuli 2019 kell 15.00–17.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Kolmanda aseesimehe valimine

4. Neljanda aseesimehe valimine

*** Elektrooniline hääletus ***

5. Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonna programm „Erasmus“ – institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

6. Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine – institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

7. Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine – institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

8. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Petra Kammerevert (S&D)

 

Vastutav:

 

BUDG

 

 

 

Tutvustatakse arvamuse koostaja lähenemisviisi eelarve muudatusettepanekutele

9. Muud küsimused

10. Järgmised koosolekud

         4. september 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)

         5. september 2019 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 18. juuli 2019Õigusalane teave