PDF 179kWORD 981k

 

Kultūros ir švietimo komitetas

 

CULT(2019)0722_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. liepos 22 d., pirmadienis, 15.00–17.00 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (4B001)

2019 m. liepos 22 d. 15.00–17.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Trečiojo (-iosios) pirmininko pavaduotojo (-os) rinkimai

4. Ketvirtojo (-osios) pirmininko pavaduotojo (-os) rinkimai

*** Elektroninis balsavimas ***

5. Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“. Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas

6. Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.). Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas

7. Europos solidarumo korpuso programos nustatymas. Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

8. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentė:

 

Petra Kammerevert (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

 

Nuomonės referento požiūrio į biudžeto pakeitimus pristatymas

9. Kiti klausimai

10. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 4 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. rugsėjo 5 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. liepos 18 d.Teisinis pranešimas