PDF 181kWORD 263k

 

Kultūras un izglītības komiteja

 

CULT(2019)0722_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 22. jūlijā, plkst. 15.00–17.00

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (4B001)

2019. gada 22. jūlijā plkst. 15.00–17.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Priekšsēdētāja(-as) trešā vietnieka vai trešās vietnieces ievēlēšana

4. Priekšsēdētāja(-as) ceturtā vietnieka vai ceturtās vietnieces ievēlēšana

*** Elektroniskā balsošana ***

5. "Erasmus" — Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā: balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

6. Programmas "Radošā Eiropa" (2021.–2027. gads) izveide — balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

7. Programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" izveide — balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

8. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Petra Kammerevert (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

Iepazīstināšana ar referenta nostāju attiecībā uz budžeta grozījumiem

9. Dažādi jautājumi

10. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 4. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 5. septembrī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 17. jūlijsJuridisks paziņojums