PDF 170kWORD 262k

 

Commissie cultuur en onderwijs

 

CULT(2019)0722_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 22 juli 2019, 15.00 - 17.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (4B001)

22 juli 2019, 15.00 - 17.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Verkiezing van de derde ondervoorzitter

4. Verkiezing van de vierde ondervoorzitter

*** Elektronische stemming ***

5. 'Erasmus': het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport - stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

6. Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) - stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

7. Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" - stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

*** Einde elektronische stemming ***

8. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Petra Kammerevert (S&D)

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

Presentatie door de rapporteur van de benadering van begrotingsamendementen

9. Rondvraag

10. Volgende vergaderingen

         4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         5 september 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 17 juli 2019Juridische mededeling