PDF 183kWORD 263k

 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

 

CULT(2019)0722_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 22. júla 2019 od 15.00 do 17.00 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (4B001)

22. júla 2019 od 15.00 do 17.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Voľba tretieho podpredsedu alebo tretej podpredsedníčky

4. Voľba štvrtého podpredsedu alebo štvrtej podpredsedníčky

*** Elektronické hlasovanie ***

5. Erasmus: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

6. Ustanovenie programu Kreatívna Európa (2021 až 2027) – hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

7. Stanovenie programu Európsky zbor solidarity – hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

*** Koniec elektronického hlasovania ***

8. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Petra Kammerevert (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

 

Výklad o prístupe spravodajkyne k návrhom na zmenu rozpočtu

9. Rôzne otázky

10. Nasledujúce schôdze

         4. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         5. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 17. júla 2019Právne oznámenie