PDF 176kWORD 262k

 

Utskottet för kultur och utbildning

 

CULT(2019)0722_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 22 juli 2019 kl. 15.00–17.00

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (4B001)

22 juli 2019 kl. 15.00–17.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Val av tredje vice ordförande

4. Val av fjärde vice ordförande

*** Elektronisk omröstning ***

5. Erasmus: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott – omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

6. Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) – omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

7. Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren – omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

8. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Petra Kammerevert (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

 

Presentation av föredragandens syn på budgetändringsförslagen

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden

         4 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         5 september 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 17 juli 2019Rättsligt meddelande