PDF 174kWORD 284k

 

Комисия по култура и образование

 

CULT(2019)0904_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 4 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Четвъртък, 5 септември 2019 г., 9.00–11.00 ч. и 11.00–12.30 ч.  (заседание на координаторите)

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)

4 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         10 юли 2019 г. PV – PE639.753v01-00

3. Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***

4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Петра Камереверт (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Водеща:

 

BUDG –

(PPE) Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

 

 

Приемане на бюджетните изменения

*** Край на електронното гласуване ***

5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Петра Камереверт (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Водеща:

 

BUDG –

(PPE) Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

6. Представяне на приоритетите на финландското председателство от министъра на образованието, Ли Андерсон, и министъра на науката и културата, Хана Косонен

7. Размяна на мнения с Роберто Виола, генерален директор на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, Европейска комисия

4 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

8. Представяне на проучвания на тема „Образованието и младежта в Европейския съюз – настоящи предизвикателства и перспективи“ от RAND Europe и „Секторите на културата и творчеството в Европейския съюз – ключови бъдещи развития, предизвикателства и възможности“ от KEA European Affairs и PPMI

9. Структуриран диалог с члена на Комисията Наврачич

5 септември 2019 г., 9.00–11.00 ч.

10. Представяне на бързия преглед на казуса „Мониторинг от страна на Комисията на финансирането от ЕС за Евронюз“ от Европейската сметна палата (съвместно с комисията по бюджетен контрол)

11. Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на допълнителни качествени и количествени показатели за изпълнение

CULT/9/00743

 2019/2758(DEA) C(2019)03624

 

Водеща:

 

CULT

 

 

 

Представяне от Комисията на делегиран акт относно програмата „Творческа Европа“ 

12. Разни въпроси

13. Следващи заседания

         23 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         24 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

5 септември 2019 г., 11.00–12.30 ч.  (заседание на координаторите)

14. Заседание на координаторите

Последно осъвременяване: 28 август 2019 г.Правна информация