PDF 182kWORD 274k

 

Kultur- og Uddannelsesudvalget

 

CULT(2019)0904_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 4. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30

Torsdag den 5. september 2019 kl. 9.00-11.00 og 11.00-12.30  (koordinatormøde)

Bruxelles

Mødelokale: Altiero Spinelli (3G-3)

Den 4. september 2019 kl. 9.00-12.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         10. juli 2019 PV – PE639.753v01-00

3. Meddelelser fra formanden

*** Elektronisk afstemning ***

4. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

Vedtagelse af budgetændringsforslag

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

5. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

6. Fremlæggelse af det finske formandskabs prioriteter ved undervisningsminister, Li Andersson, og minister for videnskab og kultur, Hanna Kosonen

7. Drøftelse med Roberto Viola, generaldirektør for GD CNECT, Europa-Kommissionen

Den 4. september 2019 kl. 15.00-18.30

8. Fremlæggelse af undersøgelser om "Uddannelse og ungdom i Den Europæiske Union —aktuelle udfordringer og fremtidige udsigter" ved RAND Europe og "Kulturelle og kreative sektorer i Den Europæiske Union — vigtig fremtidig udvikling og vigtige fremtidige udfordringer og muligheder" ved KEA European Affairs og PPMI

9. Struktureret dialog med kommissær Navracsics

Den 5. september 2019 kl. 9.00-11.00

10. Fremlæggelse af Den Europæiske Revisionsrets kortfattede sagsgennemgang "Hvordan Kommissionen overvåger EU's støtte til Euronews" (med Budgetkontroludvalget)

11. Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 for så vidt angår fastsættelse af supplerende kvalitative og kvantitative resultatindikatorer

CULT/9/00743

 2019/2758(DEA) C(2019)03624

 

Kor.udv.:

 

CULT

 

 

 

Fremlæggelse af en delegeret retsakt om programmet "Et Kreativt Europa" ved Kommissionen

12. Diverse sager

13. Næste møder

         den 23. september 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 24. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 (Bruxelles)

Den 5. september 2019 kl. 11.00-12.30  (koordinatormøde)

14. Koordinatormøde

Seneste opdatering: 29. august 2019Juridisk meddelelse