PDF 178kWORD 998k

 

Kultuuri- ja hariduskomisjon

 

CULT(2019)0904_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 4. september 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Neljapäev, 5. september 2019 kell 9.00–11.00 ja 11.00–12.30 (koordinaatorite koosolek)

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3G-3)

4. september 2019 kell 9.00–12.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Koosolekute protokollide kinnitamine

         10. juuli 2019 PV – PE639.753v01-00

3. Juhataja teadaanded

*** Elektrooniline hääletus ***

4. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Vastutav:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

Eelarve muudatusettepanekute vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

5. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Vastutav:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

6. Eesistujariigi Soome prioriteete tutvustavad haridusminister Li Andersson ning teadus- ja kultuuriminister Hanna Kosonen

7. Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi (DG CNECT) peadirektori Roberto Violaga

4. september 2019 kell 15.00–18.30

8. Uuringut „Haridus ja noored Euroopa Liidus – hetkeprobleemid ja tulevikuväljavaated“ tutvustab RAND Europe ning uuringut „Euroopa Liidu kultuuri- ja loomesektor – edasised peamised arengusuunad, probleemid ja võimalused“ tutvustavad KEA European Affairs ja PPMI

9. Struktureeritud dialoog Euroopa Komisjoni voliniku Tibor Navracsicsiga

5. september 2019 kell 9.00–11.00

10. Euroopa Kontrollikoda (koos eelarvekontrollikomisjoniga) tutvustab teema kiirülevaadet „Komisjoni järelevalve Euronewsile antava ELi toetuse üle“

11. Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1295/2013, kehtestades täiendavad kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed tulemusnäitajad

CULT/9/00743

 2019/2758(DEA) C(2019)03624

 

Vastutav:

 

CULT

 

 

 

Komisjon tutvustab delegeeritud õigusakti programmi „Loov Euroopa“ kohta

12. Muud küsimused

13. Järgmised koosolekud

         23. september 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         24. september 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)

5. september 2019 kell 11.00–12.30 (koordinaatorite koosolek)

14. Koordinaatorite koosolek

Viimane päevakajastamine: 28. august 2019Õigusalane teave