PDF 172kWORD 275k

 

Kultūros ir švietimo komitetas

 

CULT(2019)0904_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. rugsėjo 4 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

2019 m. rugsėjo 5 d., ketvirtadienis, 9.00–11.00 val. ir 11.00–12.30 val.  (koordinatorių posėdis)

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3G-3)

2019 m. rugsėjo 4 d. 9.00–12.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. liepos 10 d. PV – PE639.753v01-00

3. Pirmininkės pranešimai

*** Elektroninis balsavimas ***

4. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentė:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

Biudžeto pakeitimų tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

5. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentė:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

6. Suomijos pirmininkavimo prioritetus pristato Švietimo ministras, Li Andersson ir mokslo bei kultūros ministrė Hanna Kosonen.

7. Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijos GD generaliniu direktoriumi Roberto Viola

2019 m. rugsėjo 4 d. 15.00–18.30 val.

8. Institutas „RAND Europe“ pristato tyrimą tema „Švietimas ir jaunimas Europos Sąjungoje. Dabartiniai iššūkiai ir perspektyvos“ ir konsultacijų bendrovė „KEA European Affairs“ bei Viešosios politikos ir vadybos institutas (PPMI) – tyrimą „Kultūros ir kūrybos sektorių Europos Sąjungoje svarbiausi ateities pokyčiai, iššūkiai ir galimybės“ 

9. Struktūrinis dialogas su Komisijos nariu T. Navracsicsiumi

2019 m. rugsėjo 5 d. 9.00–11.00 val.

10. Europos Audito Rūmų greitojo tyrimo išvadų pristatymas „Kaip Komisija stebi ES paramą, teikiamą Euronews“ (Biudžeto kontrolės komitetas)

11. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, nustatant papildomus kokybinius ir kiekybinius veiklos rodiklius, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013

CULT/9/00743

 2019/2758(DEA) C(2019)03624

 

Atsakingas komitetas:

 

CULT

 

 

 

Komisija pristato deleguotąjį aktą dėl programos „Kūrybiška Europa“ 

12. Kiti klausimai

13. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 23 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. rugsėjo 24 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

2019 m. rugsėjo 5 d. 11.00–12.30 val.  (koordinatorių posėdis)

14. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 27 d.Teisinis pranešimas