PDF 171kWORD 275k

 

Kultūras un izglītības komiteja

 

CULT(2019)0904_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 4. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Ceturtdien, 2019. gada 5. septembrī, plkst. 9.00–11.00 un plkst. 11.00–12.30  (koordinatoru sanāksme)

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3G-3)

2019. gada 4. septembrī plkst. 9.00–12.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 10. jūlijā PV – PE639.753v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

*** Elektroniskā balsošana ***

4. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

Budžeta grozījumu pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

5. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

6. Iepazīstināšana ar Somijas prezidentūras prioritātēm — uzstājas izglītības ministre Li Andersson un zinātnes un kultūras ministre Hanna Kosonen

7. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisijas DG CNECT ģenerāldirektoru Robert Viola

2019. gada 4. septembrī plkst. 15.00–18.30

8. Iepazīstināšana ar pētījumiem "Izglītība un jaunieši Eiropas Savienībā: pašreizējās problēmas un nākotnes perspektīvas" (uzstājas RAND Europe) un "Kultūra un radošās nozares Eiropas Savienībā: galvenās turpmākās norises, problēmas un iespējas" (uzstājas KEA European Affairs un PPMI)

9. Strukturēts dialogs ar komisāru Tibor Navracsics

2019. gada 5. septembrī plkst. 9.00–11.00

10. Iepazīstināšana ar ātro stāvokļa apskatu "Kā Komisija uzrauga ES atbalstu televīzijai Euronews" — uzstājas Eiropas Revīzijas palāta (ar Budžeta kontroles komiteju līdzdalību)

11. Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1295/2013, nosakot kvalitatīvus un kvantitatīvus darbības papildu rādītājus

CULT/9/00743

 2019/2758(DEA) C(2019)03624

 

Atbildīgā komiteja:

 

CULT

 

 

 

Komisijas izklāsts attiecībā uz deleģēto aktu par programmu "Radošā Eiropa"

12. Dažādi jautājumi

13. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 23. septembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 24. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

2019. gada 5. septembrī plkst. 11.00–12.30  (koordinatoru sanāksme)

14. Koordinatoru sanāksme

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. augustsJuridisks paziņojums