PDF 176kWORD 275k

 

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

 

CULT(2019)0904_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 4 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30

Il-Ħamis 5 ta' Settembru 2019, 9.00 – 11.00 u 11.00 – 12.30  (laqgħa tal-koordinaturi)

Brussell

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

L-4 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         l-10 ta' Lulju 2019 PV – PE639.753v01-00

3. Avviżi tal-president

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

4. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Responsabbli:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

Adozzjoni tal-emendi baġitarji

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

5. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Responsabbli:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

6. Preżentazzjoni tal-prijoritajiet tal-Presidenza Finlandiża mill-Ministru għall-Edukazzjoni, Li Andersson u l-Ministru għax-Xjenza u l-Kultura, Hanna Kosonen

7. Skambju ta' fehmiet ma' Roberto Viola, Direttur Ġenerali tad-DĠ CNECT, Kummissjoni Ewropea

L-4 ta' Settembru 2019, 15.00 – 18.30

8. Preżentazzjonijiet ta' studju dwar "Education and youth in the European Union – current challenges and future prospects" (L-edukazzjoni u ż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea – sfidi attwali u prospettivi futuri) minn RAND Europe u "Culture and creative sectors in the European Union – key future developments, challenges and opportunities" (Is-setturi kulturali u kreattivi fl-Unjoni Ewropea – opportunitajiet, sfidi u żviluppi prinċipali futuri) minn KEA European Affairs u PPMI

9. Djalogu strutturat mal-Kummisarju Navracsics

Il-5 ta' Settembru 2019, 9.00 – 11.00

10. Preżentazzjoni mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (flimkien mal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit) tal-analiżi rapida: "Il-mod kif il-Kummissjoni timmonitorja l-appoġġ tal-UE għal Euronews"

11. Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1295/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi tal-prestazzjoni addizzjonali

CULT/9/00743

 2019/2758(DEA) C(2019)03624

 

Responsabbli:

 

CULT

 

 

 

Preżentazzjoni ta' att delegat dwar il-programm Ewropa Kreattiva mill-Kummissjoni

12. Kwistjonijiet varji

13. Laqgħat li jmiss

         it-23 ta' Settembru 2019, 15.00 – 18.30 (Brussell)

         l-24 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30 (Brussell)

Il-5 ta' Settembru 2019, 11.00 – 12.30  (laqgħa tal-koordinaturi)

14. Laqgħa tal-koordinaturi

Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Awwissu 2019Avviż legali