PDF 170kWORD 274k

 

Commissie cultuur en onderwijs

 

CULT(2019)0904_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Donderdag 5 september 2019, 9.00 - 11.00 uur en 11.00 - 12.30 uur  (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         10 juli 2019 PV – PE639.753v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

4. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

Goedkeuring begrotingsamendementen

*** Einde elektronische stemming ***

5. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

6. Presentatie van de prioriteiten van het Finse voorzitterschap door Li Andersson, minister van Onderwijs, en Hanna Kosonen, minister van Wetenschap en Cultuur

7. Gedachtewisseling met Roberto Viola, directeur-generaal, DG CNECT, Europese Commissie

4 september 2019, 15.00 - 18.30 uur

8. Presentaties van studies over “Education and youth in the European Union - current challenges and future prospects” door RAND Europe en “Culture and creative sectors in the European Union - key future developments, challenges and opportunities” door KEA European Affairs en PPMI

9. Gestructureerde dialoog met commissaris Navracsics

5 september 2019, 9.00 - 11.00 uur

10. Presentatie van de snelle evaluatie over “Hoe de Commissie de EU-steun aan Euronews monitort” door de Europese Rekenkamer (met de Commissie begrotingscontrole)

11. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad door aanvullende kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren vast te stellen

CULT/9/00743

 2019/2758(DEA) C(2019)03624

 

Bevoegd:

 

CULT

 

 

 

Presentatie van de gedelegeerde handeling over het programma Creatief Europa door de Commissie

12. Rondvraag

13. Volgende vergaderingen

         23 september 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         24 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

5 september 2019, 11.00 - 12.30 uur  (coördinatorenvergadering)

14. Coördinatorenvergadering

Laatst bijgewerkt op: 27 augustus 2019Juridische mededeling