PDF 194kWORD 275k

 

Komisja Kultury i Edukacji

 

CULT(2019)0904_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Czwartek 5 września 2019 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 11.00 – 12.30  (posiedzenie koordynatorów)

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         10 lipca 2019 r. PV – PE639.753v01-00

3. Komunikaty przewodniczącej

*** Głosowanie elektroniczne ***

4. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

Przyjęcie poprawek budżetowych

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

5. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

6. Prezentacja priorytetów prezydencji fińskiej przez minister edukacji Li Andersson oraz minister nauki i kultury Hannę Kosonen

7. Wymiana poglądów z dyrektorem generalnym DG CNECT Komisji Europejskiej Roberto Violą

4 września 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

8. Prezentacja badania pt. „Edukacja i młodzież w Unii Europejskiej – bieżące wyzwania i perspektywy na przyszłość” autorstwa RAND Europe oraz badania pt. „Sektor kultury i sektor kreatywny w Unii Europejskiej – najważniejsze przyszłe zmiany, wyzwania i możliwości” opracowanego przez KEA European Affairs i PPMI

9. Zorganizowany dialog z komisarzem Tiborem Navracsicsem

5 września 2019 r., w godz. 9.00 – 11.00

10. Prezentacja przeglądu punktowego w trybie pilnym pt. „W jaki sposób Komisja monitoruje wsparcie unijne na rzecz Euronews?” opracowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (z udziałem Komisji Kontroli Budżetowej)

11. Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 przez ustanowienie dodatkowych jakościowych i ilościowych wskaźników efektywności

CULT/9/00743

 2019/2758(DEA) C(2019)03624

 

Przedm. właśc.:

 

CULT

 

 

 

Przedstawienie przez Komisję aktu delegowanego dotyczącego programu „Kreatywna Europa”

12. Sprawy różne

13. Następne posiedzenia

         23 września 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         24 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30 (Bruksela)

5 września 2019 r., w godz. 11.00 – 12.30  (posiedzenie koordynatorów)

14. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2019Informacja prawna