PDF 177kWORD 999k

 

Odbor za kulturo in izobraževanje

 

CULT(2019)0904_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 4. septembra 2019, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

v četrtek, 5. septembra 2019, od 9.00 do 11.00 in od 11.00 do 12.30 (sestanek koordinatorjev)

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (3G-3)

4. september 2019 od 9.00 do 12.30

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sprejetje zapisnikov s sej:

         10. julij 2019 PV – PE639.753v01-00

3. Sporočila predsednice

*** Elektronsko glasovanje ***

4. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 vsi oddelki

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Sprejetje proračunskih dopolnitev

*** Konec elektronskega glasovanja ***

5. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 vsi oddelki

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

         Obravnava osnutka mnenja

6. Predstavitev prednostnih nalog finskega predsedovanja ministrice za izobraževanje Li Andersson in ministrice za znanost in kulturo Hanne Kosonen

7. Izmenjava mnenj z generalnim direktorjem GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo pri Evropski komisiji Robertom Violo

4. september 2019 od 15.00 do 18.30

8. Predstavitev študij „Izobraževanje in mladi v Evropski uniji – trenutni izzivi in obeti za prihodnost“ raziskovalnega inštituta RAND Europe in „Kultura in ustvarjalni sektor v Evropski uniji – ključni prihodnji razvoj, izzivi in priložnosti“ svetovalnega podjetja KEA European Affairs in inštituta za javno politiko in upravljanje PPMI

9. Strukturirani dialog s komisarjem Tiborjem Navracsicsem

5. september 2019 od 9.00 do 11.00

10. Predstavitev hitrega pregleda „Kako Komisija spremlja podporo EU za kanal Euronews“ Evropskega računskega sodišča (skupaj z Odborom za proračunski nadzor)

11. Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z uvedbo dodatnih kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov uspešnosti

CULT/9/00743

 2019/2758(DEA) C(2019)03624

 

Pristojni odbor:

 

CULT

 

 

Predstavitev delegiranega akta Evropske komisije o programu Ustvarjalna Evropa

12. Razno

13. Naslednja seja

         23. september 2019 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         24. september 2019 od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

5. september 2019 od 11.00 do 12.30 (sestanek koordinatorjev)

14. Sestanek koordinatorjev

Zadnja posodobitev: 29. avgust 2019Pravno obvestilo