PDF 171kWORD 274k

 

Utskottet för kultur och utbildning

 

CULT(2019)0904_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 4 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Torsdagen den 5 september 2019 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.00–12.30  (samordnarnas sammanträde)

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

4 september 2019 kl. 9.00–12.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         10 juli 2019 PV – PE639.753v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

*** Elektronisk omröstning ***

4. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

Antagande av budgetändringsförslag

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

5. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

6. Presentation av det finländska ordförandeskapets prioriteringar av undervisningsminister Li Andersson och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen

7. Diskussion med Roberto Viola, generaldirektör GD CNECT, Europeiska kommissionen

4 september 2019 kl. 15.00–18.30

8.  Presentation av undersökningar om temat "Utbildning och ungdomsfrågor i Europeiska unionen – aktuella utmaningar och framtidsutsikter" från RAND Europe och ”Kulturella och kreativa sektorer i Europeiska unionen – viktig framtida utveckling och viktiga framtida utmaningar och möjligheter" från KEA European Affairs och PPMI

9. Strukturerad dialog med kommissionsledamot Navracsics

5 september 2019 kl. 9.00–11.00

10. Presentation av snabbanalysen ”Hur kommissionen övervakar EU:s stöd till Euronews” av Europeiska revisionsrätten (tillsammans med budgetkontrollutskottet)

11. Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 med ytterligare kvalitativa och kvantitativa resultatindikatorer

CULT/9/00743

 2019/2758(DEA) C(2019)03624

 

Ansvarigt utskott:

 

CULT

 

 

 

Kommissionens redogörelse för den delegerade akten om programmet Kreativa Europa

12. Övriga frågor

13. Kommande sammanträden

         23 september 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         24 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

5 september 2019 kl. 11.00–12.30  (samordnarnas sammanträde)

14. Samordnarnas sammanträde

Senaste uppdatering: 28 augusti 2019Rättsligt meddelande